Ανακοίνωση για το μάθημα «Χώρος και Πολιτισμός. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις»

Το μάθημα της Πέμπτης 11.4.2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας. Η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18.4.2019, ώρες 12.00-15.00 στην αίθουσα 104.

Ο διδάσκων

Μάρκος Κατσιάνης