Ανακοίνωση για το μάθημα «Λαϊκά δρώμενα, τελετουργίες και αναπαραστάσεις»

Την ερχόμενη Τετάρτη 17 Απριλίου δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για το μάθημα «Λαϊκά δρώμενα, τελετουργίες και αναπαραστάσεις» λόγω απουσίας στο εξωτερικό για συνέδριο.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί μετά το Πάσχα.

Η διδάσκουσα

Κλειώ Γκουγκουλή