Ανακοίνωση για το μάθημα «Σύγχρονη Ιστορία και Κινηματογράφος»

Την ερχόμενη εβδομάδα το μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαρτίου, στις 18:00-21:00.

Η διδάσκουσα

Έλλη Λεμονίδου