Ανακοίνωση για το μάθημα «Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος-20ός αιώνας»

Την ερχόμενη εβδομάδα το μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαρτίου, στις 13:00-15:00.

Η διδάσκουσα

Έλλη Λεμονίδου