Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα «Πόλη και Μνήμη»

Το σεμινάριο της 12ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στις 17:00-18:00. Συμπληρωματικό σεμινάριο για το ίδιο μάθημα θα δοθεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου, 16:00-18:00.

Η διδάσκουσα

Έλλη Λεμονίδου