Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων: νέα λειτουργία στον ιστότοπο του Τμήματος

Στον ιστότοπο του Τμήματος, στην ενότητα Προπτυχιακά > Ωρολόγιο Πρόγραμμα, παρέχεται πλέον η δυνατότητα online επισκόπησης του προγράμματος, στο σύνολό του και ανά έτος.

Το χρώμα στα πλαίσια υποδεικνύει το έτος στο οποίο εντάσσεται κάθε μάθημα.

Επιπλέον, σε κόκκινο πλαίσιο, εμφανίζονται έκτακτες συναντήσεις στο πλαίσιο μαθημάτων.