Ανακοίνωση για δοκιμαστικό μάθημα ενώπιον φοιτητικού ακροατηρίου

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας υποψηφίων για εκλογή σε θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία – Δημόσιες Χρήσεις του Ιστορικού Παρελθόντος» στο τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΡΡ8241), θα πραγματοποιηθεί ενώπιον φοιτητικού ακροατηρίου δοκιμαστικό μάθημα με θέμα:

«Α’ και Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος – Η ιστορία και οι δημόσιες χρήσεις της»

Το μάθημα θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019, ώρες 12.00-14.00, στην αίθουσα 103, στο κτίριο του Τμήματος (πάροδος Αγ. Ιωάννου Ρηγανά,  Αγρίνιο).

Eκ της Γραμματείας