ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»: έναρξη δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-19

Η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων για το ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://progress.upatras.gr/ από Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019 έως Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019.

Στη δήλωση μαθημάτων, και για το Α και για το Γ εξάμηνο, πρέπει να περιλαμβάνονται 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 μάθημα επιλογής.

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, οποιαδήποτε δήλωση ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία.

Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων:

  • τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610-962633
  • email: itdesk@upatras.gr