Κατάληψη Τμήματος (18-25.2.2019)

«Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος, το Τμήμα τελεί υπό κατάληψη από σήμερα έως τη Δευτέρα 25/2/2019 που θα πραγματοποιηθεί νέα Γενική Συνέλευση.»

Skip to content