Ανακοίνωση για το μάθημα «Λαϊκά δρώμενα, τελετουργίες και αναπαραστάσεις»

Το μάθημα την Τετάρτη 20/2/2019 θα αρχίσει ώρα 13.30 λόγω της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Η διδάσκουσα

Κλειώ Γκουγκουλή

Skip to content