Ανακοίνωση για το μάθημα «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία»

Η πρώτη συνάντηση για το μάθημα ΕΠ807 ΠΕΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως την Πέμπτη 21.02.2019, ώρες 12.00-15.00, στο Εργαστήριο Η/Υ.

Ο διδάσκων

Μάρκος Κατσιάνης