Ανακοίνωση για το μάθημα «Πολιτισμική Διαχείριση»

Υπενθυμίζω στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του μαθήματος «Πολιτισμική Διαχείριση» ότι η προφορική παρουσίαση και η κατάθεση γραπτής αναφοράς αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που δεν εκπόνησαν εργασία αλλά επιθυμούν να εξεταστούν τον Σεπτέμβριο 2019, πρέπει να παρουσιάσουν και να καταθέσουν γραπτή αναφορά πριν από τις επαναληπτικές εξετάσεις.

Διευκρινίζεται επίσης ότι:

  • Όσα άτομα παρουσίασαν τον Δεκέμβριο 2018 αλλά δεν κατέθεσαν γραπτή αναφορά πρέπει να καταθέσουν και γραπτά την εργασία τους πριν από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019, ώστε να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις.
  • Αντίστοιχα, όσα άτομα δεν παρουσίασαν προφορικά αλλά κατέθεσαν γραπτή εργασία πρέπει να παρουσιάσουν πριν από τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2019, ακόμη και αν η εργασία έχει παρουσιαστεί από κάποιο άλλο μέλος της ομάδας. Σε αυτή την περίπτωση η παρουσίαση θα γίνει ατομικά.

Τέλος, παρακαλώ τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν σχόλια για την εργασία τους να επικοινωνήσουν μαζί μου μέσω email (mina.dragouni at gmail.com).

Η διδάσκουσα

Μήνα Δραγούνη

Skip to content