Παράταση διαδικασίας δήλωσης μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (20/12/2018-10/1/2019)

Ενημερώνουμε τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματός μας ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΣΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συν. 35/19-12-2018), παρατάθηκε η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων, συμπληρωματικά, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018 έως την Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Παρακαλούμε για την εμπρόθεσμη τακτοποίηση εκκρεμών σχετικών ζητημάτων στο StudentsWeb.

εκ της Γραμματείας

Skip to content