Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Μουσειολογία», «Μουσειολογία και Μουσειογραφία» 

Tα μαθήματα μουσειολογίας δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14/11 και την Πέμπτη 15/11, λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε διεθνές συνέδριο. Η αναπλήρωσή τους έχει προγραμματιστεί την Τρίτη 11/12 («Μουσειολογία και Μουσειογραφία») και την Τετάρτη 12/12 («Μουσειολογία»).

Η διδάσκουσα

Skip to content