Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Ελληνική Πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ός αι.», «Επίμαχα και συγκρουσιακά ζητήματα της Ιστορίας»

Τα μαθήματα και οι αναπληρώσεις στις 13 και 14/11 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτου κωλύματος της διδάσκουσας. Οι αναπληρώσεις τους θα γίνουν ως εξής:

  • Ελληνική Πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ός αι.: την Τρίτη 20 Νοεμβρίου και ώρες 15:00-18:00 και την Τρίτη 27 Νοεμβρίου και ώρες 15:00-18:00.
  • Επίμαχα και συγκρουσιακά ζητήματα της Ιστορίας: την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου και ώρες 12:00-15:00 και την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρες 12:00-15:00.

Επίσης, στο eclass θα αναρτηθούν πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση των εργασιών.

Η διδάσκουσα

Skip to content