Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Νεοελληνική Αρχιτεκτονική 19ος-20ός αι.», «Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας»

Τα μαθήματα της κ. Μονιούδη-Γαβαλά την 30 και 31 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω συμμετοχής της σε Διεθνές Συνέδριο.

Το μάθημα «Νεοελληνική Αρχιτεκτονική 19ος-20ός αι.» έχει ήδη αναπληρωθεί (συμπληρωματικό μάθημα 23/10).

Το μάθημα «Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας» θα αναπληρωθεί την Τρίτη 6/11, ώρες 16.00-18.00.

Η διδάσκουσα

Θεοδώρα (Δώρα) Μονιούδη-Γαβαλά

Skip to content