Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-19

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων τοu χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 134/20.4.2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου, ως ακολούθως:

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 1.10.2018
Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 11.1.2019
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 21.1.2019 – 8.2.2019
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 18.2.2019
Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 31.5.2019
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 10.6.2019 – 28.6.2019
Skip to content