Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2018: επικαιροποίηση (Δ έτος)