Ανακοίνωση για το μάθημα «Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ»

Το μάθημα Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ, την Πέμπτη 4/10 ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.

Η σχετική αναπλήρωση θα ανακοινωθεί την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

Ο Διδάσκων,

Δημήτριος Κ. Τσώλης