Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων: έναρξη εργαστηρίου

Την Πέμπτη 18/10/2018 θα ξεκινήσει το εργαστήριο στο μάθημα “Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων” του Γ’ Εξαμήνου.

Δ. Κουκόπουλος