Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών χωρίς ΑΜΚΑ

Επισυνάπτουμε για ενημέρωση την αρ  Φ.251/149312/Α5/11.9.2018 εγκύκλιο του ΥΠΕΘ,  που αφορά στην προθεσμία εγγραφής για το ακαδ. έτος 2018-2019 (Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018) των  επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι εν λόγω επιτυχόντες είναι τα εξής:

1.      Αίτηση για εγγραφή: Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει χειρόγραφα, έντυπη αίτηση, στην οποία θα αιτείται την εγγραφή του στο Τμήμα, σύμφωνα με την  αρ πρωτ Φ. 251/149312/Α5/11.9.2018 εγκύκλιο. Η αίτηση αυτή θα πρωτοκολλείται αυθημερόν.

2.      Υπεύθυνη Δήλωση: Ο φοιτητής συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει τη διαγραφή του θα βεβαιώνει ότι θα προσκομίσει τη διαγραφή του άμεσα.

Τέλος ενημερώνουμε  ότι όταν αποσταλούν οι καταστάσεις των εγγεγραμμένων από του Υπουργείο Παιδείας, θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών και θα πρέπει να εισέλθουν στο portal, προκειμένου να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή και στη συνέχεια να παραλάβουν  τα πιστοποιητικά εγγραφής τους.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΚΑ 2018_signed

Skip to content