ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»: προκήρυξη 2017-18

Το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο, ανακοινώνει τη διαδικασία επιλογής 15 μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πεδίο «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», σύμφωνα με το ΦΕΚ 3021Β/07.11.2014.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς καταχωρώντας τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά τους εντός της προθεσμίας υποβολής (16/11/2017).

Τηλεφωνικοί αριθμοί επικοιωνίας για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης: 2610-962632, 2610-962633 και 2610-962636.

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη ΠΜΣ 2017-18
  2. Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ 2017-18
Skip to content